In English

Joakims Liv

av Don Rosa

Den omfattande seriesviten Joakims Liv är anktecknaren Don Rosas verk. Han har själv både skrivit manus och tecknat serierna. I de tolv kapitlen ger han sin version av Joakim von Ankas uppväxt och väg till rikedomen. Som grund har Rosa använt sig av mästaren Carl Barks många berättelser om ankorna, och han har inte besparat sig någon möda i det stora och nästan omöjliga arbete det inneburit att försöka foga ihop Barks separata berättelser och lösa trådar till en sammanhängande livshistoria för världens rikaste anka.

I Sverige publicerades delarna tre till tolv i Kalle Anka & C:o. De två första delarna kom av utgivningstekniska skäl inte i tryck i tidningen, utan fick sin första svenska publicering i den inbundna boken Farbror Joakims Liv som gavs ut 1997. Första amerikanska publiceringen skedde i tidningen Uncle Scrooge nr 285-296.

Efter de tolv första delarna har Rosa gjort ytterligare berättelser om Joakims liv. Dessa delar är officiellt fristående äventyr, men kan placeras in mellan de tolv ursprungliga. I listan nedan är dock bara de tolv medtagna.

Svensk publicering

KodTitelDelSvensk publ.Amerikansk publ.
D91308Den siste av klanen von Ankadel 1FJLUS 285
D91411Mississippis betvingaredel 2FJLUS 286
D92008Vagabonden i Vilda Västerndel 3KA 47/92US 287
D92083Kopparbergens konungdel 4KA 2/93US 288
D92191von Anka-borgens godsherredel 5KA 11/93US 289
D92273Afrikas Ankadel 6KA 18/93US 290
D92314I näbbdjurets drömspårdel 7KA 24/93US 291
D92514En argonaut i Klondikedel 8KA 29-31/93US 292
D93121En miljardär i högländernadel 9KA 45/93US 293
D93227Fort Ankeborgs försvararedel 10KA 10/94US 294
D93288Världens rikaste ankadel 11KA 15-17/94US 295
D93488Enslingen i von Anka-palatsetdel 12KA 47/94US 296
Förkortningar
FJL - Farbror Joakims Liv
KA - Kalle Anka & C:o
US - Uncle Scrooge

Anmärkning Alla tolv avsnitten, inklusive de två första som aldrig publicerats i Kalle Anka & C:o, finns samlade i boken Farbror Joakims Liv, utgiven av Egmont Serieförlaget AB 1997. ISBN 91 7912 709 6.
Samtliga avsnitt översatta till svenska av Stefan Diös.

Källor

Disney Comics Mailinglist (e-postlista), 1997-1998
Farbror Joakims Liv, Egmont Serieförlaget AB, Malmö 1997
Gladstone Comics Back Issues (1999-11-15), Gladstone Comics, Prescott, Arizona 1999
Kalle Anka & C:o 1992-1994, Egmont Serieförlaget AB, Malmö 1992-1994


© Johan Rhen 1996. Sidan skriven 4 november 1996, senast uppdaterad 17 november 1999.
Designed and produced by Tonakai Studio