In English

Farbror Joakim

(även Björnligan, Musses Mysterier och Walt Disney's Äventyrs-serier)

FJ 1/2001 Pockettidningen Farbror Joakim gavs ut under perioden 1976-2001, från 1977 med tolv nummer om året. Innehållet var till största delen italienskproducerat. På 80-talet började man av någon anledning att införa ytterligare en titel - Björnligan - på vad som i princip var samma tidning. Varannat nummer hette Farbror Joakim och varannat Björnligan. Senare infördes ytterligare ett namn - Musses Mysterier - som inte blev långvarigt utan ersattes av Walt Disney's Äventyrsserier. Sedan januari 1999 bar samtliga tolv nummer per år åter titeln Farbror Joakim.

Från och med nr 6 1997 fick Farbror Joakim-tidningen ett nytt, något större format (148 x 218 mm). Walt Disney's Äventyrsserier hade däremot kvar det gamla formatet (134 x 186 mm). Sista numret av Farbror Joakim blev nr 11 2001. Totalt gavs 303 nummer ut (alla varianter inräknade).

Tidningens namn genom tiderna

1976:4 nr Farbror Joakim (startade på hösten)
1977-1985:12 nr Farbror Joakim
1986:9 nr Farbror Joakim, 3 nr Björnligan
1987-1993:6 nr Farbror Joakim, 6 nr Björnligan
1994-1995:4 nr Farbror Joakim, 4 nr Björnligan, 4 nr Musses Mysterier
1996-1998:6 nr Farbror Joakim, 6 nr Walt Disney's Äventyrs-serier
1999-2000:12 nr Farbror Joakim
2001:11 nr Farbror Joakim

Källor

Björnligan, Egmont Serieförlaget AB, Malmö 1986-1995
Farbror Joakim, Egmont Serieförlaget AB, Malmö 1976-2001
Musses Mysterier, Egmont Serieförlaget AB, Malmö 1994-1995
Walt Disney's Äventyrs-serier, Egmont Serieförlaget AB, Malmö 1996-1998


HTML-dokumentet © Johan Rhen. Omslagsbilder är © Disney. Webbplatsen Disneyania har ingen officiell anknytning till Walt Disney Company eller Egmont Serieförlaget.
Senast uppdaterad 11 januari 2002.
Designed and produced by Tonakai Studio