In English

Historiens Mästare

LHM 1 Albumserien Historiens Mästare där Långben gestaltar berömda historiska personer. Albumen gavs ut av Hemmets Journal AB i Malmö under perioden 1976-1980. Samtliga album trycktes i Tyskland, troligen av Richterdruck Würzburg.
     Fysiska dimensioner: 218 x 287 mm, 48 sidor.

Nr 1 - Långben & Mona Lisa
Originaltitel: Goofy da Vinci
Utgivningsår: 1976
Översättare: Ingrid Emond
ISBN 91 7300 462 6

Nr 2 - Långben som Columbus
Originaltitel: Goofy Columbus
Utgivningsår: 1977
Översättare: Ingrid Emond
ISBN 91 7300 466 9
Ursprungligt pris i affär: ca 11:95 kr

Nr 3 - Långben som Galilei
Originaltitel: Goofy Galileo
Utgivningsår: 1977
Översättare: Ingrid Emond
ISBN 91 7300 468 5
Ursprungligt pris i affär: ca 13:95 kr

Nr 4 - Långben och Marco Polo
Originaltitel: Mickey Marco Polo
Utgivningsår: 1977
Översättare: Ingrid Emond
ISBN 91 7300 476 6
Ursprungligt pris i affär: ca 13:95 kr

Nr 5 - Långben som Beethoven
Originaltitel: Goofy Beethoven
Utgivningsår: 1978
Översättare: Ingrid Emond
ISBN 91 7300 488 X
Ursprungligt pris i affär: ca 13:95 kr

Nr 6 - Långben och typerna
Originaltitel: Goofy Gutenberg
Utgivningsår: 1978
Översättare: Ingrid Emond
ISBN 91 7300 493 6
Ursprungligt pris i affär: ca 14:95 kr

Nr 7 - Hur Långben blev kung Arthur
Originaltitel: Goofy Arthur
Utgivningsår: 1978
Översättare: Ingrid Emond
ISBN 91 7300 402 2
Ursprungligt pris i affär: ca 14:95 kr

Nr 8 - Odyssevs Långben på Cyklopön
Originaltitel: Goofy Ulysses
Utgivningsår: 1979
Översättare: Ingrid Emond
ISBN 91 7300 405 7
Ursprungligt pris i affär: ca 14:95

Nr 9 - Långben som farao
Originaltitel: Goofy King Tut
Utgivningsår: 1979
Översättare: Ingrid Emond
ISBN 91 7300 413 8
Ursprungligt pris i affär: ca 15:75 kr

Nr 10 - Långben Frankenstein
Originaltitel: ?
Utgivningsår: ?
Översättare: Ingrid Emond
ISBN ?

Nr 11 - Långben som kung Midas
Originaltitel: King Goofy Midas
Utgivningsår: 1980
Översättare: Ingrid Emond
ISBN 91 7300 910 5
Ursprungligt pris i affär: ca 15:75 kr

Nr 12 - Långben som Eiffel
Originaltitel: Goofy Eiffel
Utgivningsår: 1980
Översättare: Ingrid Emond
ISBN 91 7300 518 5
Ursprungligt pris i affär: ca 15:75 kr

Nr 13 - Med Långben Jorden Runt på 80 dagar
Originaltitel: Around the World in 80 Days
Utgivningsår: 1980
Översättare: Ingrid Emond
ISBN 91 7300 816 8
Ursprungligt pris i affär: i affär: ca 16:95 kr

Källor

Historiens Mästare nr 1-9, 11-13, Hemmets Journal AB, Malmö 1976-1980


HTML-dokumentet © 1997 Johan Rhen. Omslagsbilder är © Disney. Webbplatsen Disneyania har ingen officiell anknytning till Walt Disney Company, Egmont Serieförlaget eller dess föregångare.
Senast uppdaterad 1997.
Designed and produced by Tonakai Studio