In English

Kalle Anka & C:o

KA 39/2002 Serietidningen Kalle Anka & C:o är disneyutgivaren Egmonts flaggskepp och den absolut största disneytidningen i Sverige, både i upplaga och innehåll. Kalle Anka & C:o kommer ut en gång i veckan och har sedan nr 1 1997 minst 64 sidor - vissa nummer har fler.
    Serierna är till övervägande del producerade av Egmont i Köpenhamn, men även holländska och amerikanska serier förekommer regelbundet.

Under perioden från nr 23 1999 till nr 38 2002 hade tidningen en omslagsdesign, där den tidigare bilden från kortfilmerna med "Kalle i strålkrans" ersatts med Kalles ansikte i halvprofil i en cirkel (samma bild som norska tidningen Donald Duck använde). För övrigt sker en stor del av tidningsproduktionen numera gemensamt för de svenska, danska, och norska systertidningarna.

Det första numret av Kalle Anka & C:o kom ut i Sverige i september 1948 och har getts ut i faksimilutgåva som bilaga till Kalle Anka & C:o nr 9 1983 samt Kalle Anka & C:o nr 38 1998. Även nr 2 1948 har getts ut i faksimil. Sedan 1998 pågår dessutom utgivningen av inbundna faksimilutgåvor av de tidigaste årgångarna av tidningen. Hittills (jan. 2003) har årgångarna 1948-1955 getts ut. Utgivningen kommer åtminstone att omfatta årgångarna fram till och med 1956.

Enligt en källa var Kalle Anka & C:o nr 20, 2000 den 2300:e tidningen sedan starten 1948.

2008 års Kalle Anka & C:o ges ut av Egmont Kärnan AB i Malmö (för prenumerationspriser m.m. hänvisas till Egmonts kundservice). Redaktör och ansvarig utgivare är Tord Jönsson. Översättare är Stefan Diös och Reine Mårtensson. ISSN 0345-6048.

Källor

Ankism-mailinglistan (e-postlista), 1998-2008
Kalle Anka & C:o, Egmont Serieförlaget AB, Malmö 1996-2008
Kalle Anka & C:o Den kompletta årgången 1948, Egmont Serieförlaget AB, Malmö 1998


HTML-dokumentet © 1997-2002, 2008 Johan Rhen. Omslagsbilder är © Disney. Webbplatsen Disneyania har ingen officiell anknytning till Walt Disney Company eller Egmont Serieförlaget. För förfrågningar om prenumerationer m.m. hänvisas till Egmonts kundservice.
Senast uppdaterad 11 maj 2008.
Designed and produced by Tonakai Studio